Categories

Revolt Magazine came about to respond to the need of the Philippine writing community for additional platforms for their voices to be heard. Works published on the Revolt Magazine website will be included in the selection pool for the first digital edition of the magazine, which will be made available at Issuu. Rolling deadline for all genres. Submissions are always open.


Photo by Viajero from Pexels

Rebolusyon

Koleksiyon ng mga tanaga mula kay Jeremiah Julian Montejo.

Titser

Bagong salta lamang kami sa Maynila nuong ipinasok ako ni Mama sa isang pampublikong paaralan malapit sa aming inuupahang bahay sa Tundo. Iyon ay ang IRES o Isabelo de los Reyes Elementary School. Wala pa kong kaalam-alam kung sino si Don Belong at kung ano’ng halaga niya sa kasaysayan ng unyon sa Pilipinas. Basta ang […]

Michael Jackson: Ang Dakilang Entertainer

“Ayan na si Michael Jackson!” Hindi ko naman gaanong kilala ang nasabing mananayaw at singer. Hindi ako lumaki sa harap ng telebisyon lalo pa’t wala kaming telebisyon sa bahay. Isang bahay lamang sa barangay namin ang nagmamay-ari ng nasabing kahon at nakikidayo lamang kami upang makapanood.  Hindi ko kilala ang nasabing manananghal pero ilang beses […]

Alegorya ng Kara-Krus: Paghahanap ng “Truth-Giver” sa Siglo ng Panonokhang

Nahilig sa pagsusugal ang aking mga kapatid nang ito’y ipasa ng aking tiyuhin. Nariyan ang maglaro sila ng pusuy, tong-its, at maging kara-krus. Sa aking mga nabanggit, paborito nila ang paglalaro ng kara-krus. Tuwing sasapit ang Sabado’t tapos na sa kaniya-kaniyang gawain, maririnig ang kalansing ng nag-iikutang barya sa tapat ng tindahan ni Aling Elma—hudyat […]

LFRAMOS 2015 | Adi-Baen-Santos

Tungkol sa Lipunan

Walang ganap na rebolusyon. Walang perpektong rebolusyon. Wala ring katotohanan ang rebolusyong matagumpay na babasag sa inhustisya ng isang bansa, at ng mundo. Kapag pinagninilayan ko ang mahabang kasaysayan ng pakikibaka, mula sa Katipunan hanggang sa armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan, ang pangunahing balangkas ng mga ganitong uri ng rebolusyon ay kunin ang kapangyarihan […]

Photo by Textgrounds from Pexels

Exordium to Revolution

Why does it whisper to us to follow a ghost? Where? Whither? What does it mean to follow a ghost? And what if this came down to being followed by, always, persecuted by the very chase we are leading? —Jacques Derrida, Specters of Marx Historically, the concept of cleansing has always been associated with death […]

Photo by squeegool from Deviantart

Interseksyon

Nagkamit ng Ikalawang Gantimpala sa ginanap na patimpalak sa Pagsulat ng Dagli (Finals) ng Vox Veritas.

Q

Limang buwan ding nag-training si Elena para maging “Q Specialist’. Okey ang sweldo, ngunit mahirap ang trabaho. Sa trilyong-trilyong impormasyong na nage-generate ng buong populasyon ng Pilipinas sa internet kada isang minuto, kailangan ang matalim na mata at isip upang makita at ma-tally ang mga letrang Q. Tricky ito, kailangan ng talino—may mga letter Q […]

%d bloggers like this: