Categories

Revolt Magazine came about to respond to the need of the Philippine writing community for additional platforms for their voices to be heard. Works published on the Revolt Magazine website will be included in the selection pool for the first digital edition of the magazine, which will be made available at Issuu. Rolling deadline for all genres. Submissions are always open.


Birthplace

What remains of my childhood are the fragmented imagesof fields extending to nearby towns that were once part ofwhere I grew up. Then, the sound crickets make would forgein the air, their deep music of centuries and the fragrancesof lilacs and lilies grandmother always would welcome us upon our returnhome. The hammock fluttering in the […]

Tungkol Sa Pagiging Manunulat

Pag-uwi ng bahay, naghuhubad ako ng sapatos bago pumasok sa bahay. Hindi lang sa suwelas ng sapatos nakadikit ang alikabok, nakadikit ito sa kabuuan, mula sa harap, likod, at magkabilang gilid. Dadamhin ko ang pamimintig ng mga paa, humigit-kumulang walong oras na nakaipit sa makapal na medyas at may kasikipang sapatos, sumasabay ang pintog ng […]

Magtalik Tayo sa Gitna ng EDSA

Magtalik tayo sa gitna ng EDSA,Sa may kanto ng Ortigas;Ang iyong basaSisisirin ng aking tigas. Hayaan mo ang mga gusaliNg Robinsons at POEA,Maiskandalo sa ating kilitiAt takpan mga mukha nila. Pati na rin estatwaNi Birheng Maria,Doon sa tuktok ng dambanaAy tayo’y itatwa. Hayaan silang lahatNa tayo’y isumpa’t ikahiya,Dahil sa mundong pag-ibig ay salat,Yun lamang ang […]

Trigger Warning

Let’s hear it for what KingdomWelcomes hard pruning. The country too, held Answerable for people withdrawing from the sun,Within the same year saying in the face Of drought: some plants, they diminish themselves.Within the same month the promise of two vaccines And two jumps: one completed from the fourthFloor of the mall, another held back […]

One Sunday

I felt good that you heeded my advice to join volunteer groups. But of course, you never mentioned that. I know you wouldn’t. You were still the proud man-boy I used to know.

Tungkol sa Trabaho

Nasa panahon na siguro ako kung saan napapansin ko na ulit ang mga masasamang tingin, ang mga pag-iwas, at ang hindi pag-imbita dahil alam nila kung ano ang posisyon, ginagawa, at kalikasan ng trabaho ko.

<span>%d</span> bloggers like this: