Tula

Pangutkutan

Mula sa alikabok
Kinakaon ang kaluluwa,
Binubungkal,
Inaangat ang malaking tipak
Na harang—
Kamatayan—
Ang nasa pagitan
Ng unibersong
Kinakapitan ng liwanag
At kadiliman,
Pupunitin ang naiwang langib ng buhay,
Ihihiwalay ang mga pira-pirasong buto
Gamit ang luha,
Gaano man kabigat,
Sasakyan ang bawat patak
Ipapasan sa tarik ng katahimikan.
Ihahatid ang binalot na kalansay,
Ilalagak sa kuweba,
Seselyuhan ng panalangin.
Pero hindi maisara-sara
Ang pintuan ng alaala.

Ang Pangutkutan ay isang ritwal ng Hanunuo-Mangyan kung saan muling hinuhukay ang bangkay ng yumao upang ihiwalay ang laman sa buto at dalhin sa kuweba na nagsisilbing huling hantungan.

Si Allan Paul F. Catena ay kasalukuyang guro sa Occidental Mindoro State College. Co-awtor siya sa mga libro ng tula: Stopover: Mga Tula ng Pagninilay at Paglalakbay (2019), Kapag Nalaman Mo: Mga Tula (2019). Miyembro siya ng Hulagway Writers Group at papalabas na rin ang kauna-unahan niyang libro na Si Mang Francing at ang mga Lagalag na Kaluluwa ng Siete Central: Mga Koleksiyon ng Maikling Kuwento sa ilalim ng Hinabing Salita Publishing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: