Tula

Balik-Libingan

Salit-salitang mga katawan sa hurno,
Pagniniig ito sa parisukat na kural.
Payo ng nasa gintong silya,
“Huwag na huwag kayong lalabas.”
Kung ilang gutom ang lumipas,
Kaning amoy-pabrika lamang ang kinikilala
Ng sikmurang kabisa na pati mga lata ng sardinas,
Pula ba, o berde, o puting malangsa.
Tila mga bulag na kinakapa
Ang mga konkretong pader at dingding
Sa pangangalap ng mensahe sa gaspang,
Sa hinintay na sentensiya ng paglaya.
Mantakin mong busalan
Mga taga-ulat sa madla, sa gitna pa man din
Ng sigalot. Kung matunghayan man kanilang mga piging
Sasabihing pagbibigay puri sa kapuri-puring
Nagmamay-ari ng gintong silya.
Noon namang pinalaya na sa parisukat naming kural
Upang ihatid lamang pala sa mga hantungan;
Pagpapantay ng mga paa sa aluminyong higaan,
Autopsiyang hindi na masiyasat pa
Ng mga naiwang kapamilya.


Si Anthony B. Diaz ay isang manunulat mula sa Camaligan, Camarines Sur. Ang kaniyang nobelang “Sa Ika-tolong Aldaw” ang nakakuha ng Kabulig First Book Grant. Samantalang nakasama naman siya sa mga finalist sa 2020 Premyo Valledor Prize for Bikol Novel para sa kaniyang nobelang “An mga Hawak sa Panganuron.” Siya ang tumatayong presidente ng Pagsirang Inc. , samahan ng mga manunulat at pintor sa Naga City.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: