Tula

Maskara

Libong mga nakamaskarang bilanggo
Ang siksik sa kwadradong mga piitan.
Hindi alintana ang hapdi sa higpit
Ng mga tali sa kanilang mga tenga.

Naghihintay ng kanilang sandali.

Ito’y pila sa mga
Rasyon na panugtong-buhay.
Pinagkakasiya ang iilang hininga
Na susuot sa kapal ng maskara.
May pagkakakilanlan sila:
Silang mga bilanggo,
Kung mata lamang
Ang tatanaw sa iba pang mga mata.
Mayroong mga pabulong-bulong
Baka nawawaring mga salita,
Hindi lang mahagip
Ng pandinig na kasalo
Ang ingay. Ang katahimikan
Sa hangganan; sa gitna
Ng mga lampungan na para bagang
Mayroong namalaging anghel.
Nagtitimpi sa pagnanakaw ng tingin
Ang mga nilalang sa kapwa-nilalang
Kung alin o sino sa kanila
Ang nakamaskara kahit hubad sa
Mga mukha ang maskara.


Si Anthony B. Diaz ay isang manunulat mula sa Camaligan, Camarines Sur. Ang kaniyang nobelang “Sa Ika-tolong Aldaw” ang nakakuha ng Kabulig First Book Grant. Samantalang nakasama naman siya sa mga finalist sa 2020 Premyo Valledor Prize for Bikol Novel para sa kaniyang nobelang “An mga Hawak sa Panganuron.” Siya ang tumatayong presidente ng Pagsirang Inc. , samahan ng mga manunulat at pintor sa Naga City.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: