Tula

Rebolusyon

Tibak

ang tao at ang bayan
ngayon ay lumalaban
sa pasistang matador
at rehimeng diktador

kapatid na ‘di makita,
kontroladong balita
guwardyadong eskinita
ng mendiola’t ermita

Anak ng Bayan

giting, tapang, at dangal
inyong ipinairal
sa ‘ting bayang nalugmok
sa prinsipyong marupok

nakita ang liwayway
sakripisyo’y may saysay.
mga anak ng bayan
patuloy ang paglaban!

Limot na Bayani

sa rebultong nilumot,
do’n na lang iaabot
ang aming panalangin
at pagpupugay namin

hindi niyo ipinagkait
sa ‘ting bayang marikit.
prinsipyo ng kahapon
na nalimutan ngayon


Si Jeremiah Julian Montejo ay nagtapos ng BA History sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Manila (PUP). Siya rin ay naging intern sa Armed Forces of the Philippines Museum sa Kampo Aguinaldo sa lungsod ng Quezon, Kasalukuyang kasaping tagpagpadaloy ng Caloocan Historical and Cultural Studies Association. Kasamang may-akda at patnugot ng aklat na “Metodolohiyang Pangkasaysayan” (2019). Nakatuon ang kanyang pananaliksik sa Kasaysayan ng bansang Hapon, kasaysayang pang-militar, at sa Kasaysayan ng mga kilusang popular at Milenaryan sa Pilipinas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: