Tula

Sa Pagitan

Isang pintuang nagliliwanag
ang tangan-tangan sa palad,
lagusan mula loob pa-labas.

Nagsisilbi ring bintanang
walang hangganan ang tanaw,
walang anumang harang sa paningin.

Sa pader na ito na kayang yakapin
ng kamao nakapaskil
ang kanilang mga kuwento—
ng mga babasaging ibinalik
sa kani-kaniyang kahon
at mga kaluluwa’t katawang
nakikipaghabulan sa panahon.

Salaming hindi kayang
ipakita ang hinaharap
kaya’t patuloy na nakikipagtitigan
sa nakaraan at sa kasalukuyan.

Sabay na malapit at malayo
ang mga balat sa magkabilang-dako.

Kumakaway sa kawalang kasiguraduhan,
kinukumusta ang mga alinlangan.

Bukas na telon,
itinatanghal sa entablado
ang isang masalimuot na trahedya.
Hindi tiyak kung kailan
papalakpak o luluha.


Data analyst sa isang startup na kompanya si Binsong Salibio Ocaleña. Dahil sa pandemya, ngayo’y nagtatrabaho siya sa loob na lamang ng tahanang kinalakhan niya sa Rodriguez, Rizal. Ngayong taon din ay napasama ang kaniyang mga akda sa antolohiya ng maiikling kuwento na Balintuna at sa mga antolohiya ng tula na Lakbay at Mabaya ng independent publishing company na 7 Eyes Productions. May tula rin siya online sa unang isyu ng Luntian Journal. Maaaring makita ang iba pa niyang mga akda sa https://blognibinsong.makinilya.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: