Tula

Sa Labas

mainit ang aspalto sa paglisan ng mga
anino habang malayang gumagala ang
mga kaluluwang ligaw, subalit hindi sila
ang kinatatakutan—
may kung ano sa hangin ang bumabawi
sa hininga ng iilan at nagpapakalam sa
sikmura ng marami

di naglao’y dahan-dahang nagbalik sa
inabandunang lansangan ang mga
katawang naghahanap ng
maipanlalaman-tiyan,
kibit-balikat sa mga nakakasalubong na
kaluluwa, sa init ng hanging
nangungutya

habang minamatyagan ng mga nanlilisik
na mga mata sa silong ng mga
nagtataasang kongkretong tore, sa mga
gintong de-makinang karuwahe;
pinagmamasdan din lamang sa di
kalayuan ng nakaupo sa trono sa loob ng
palasyo

katabi ang mga alagang hayop na walang
tigil sa kakakahol sa isa’t isa

wala namang magawa ang mga pantas
upang pigilan ang mga gutom na
katawan na suungin ang di nakikitang
peligro; tanging pag-iingat na lamang
ang kanilang maipapayo

hindi rin naman sila ang pinakikinggan
ng may kapangyarihan para sugpuin ang
tusong kalaban, may iba’t ibang palabas
kasi itong pinagkakaabalahan

na para rin naman daw sa ikaaaliw ng
mga kaluluwa at katawang paikut-ikot sa
labas


Data analyst sa isang startup na kompanya si Binsong Salibio Ocaleña. Dahil sa pandemya, ngayo’y nagtatrabaho siya sa loob na lamang ng tahanang kinalakhan niya sa Rodriguez, Rizal. Ngayong taon din ay napasama ang kaniyang mga akda sa antolohiya ng maiikling kuwento na Balintuna at sa mga antolohiya ng tula na Lakbay at Mabaya ng independent publishing company na 7 Eyes Productions. May tula rin siya online sa unang isyu ng Luntian Journal. Maaaring makita ang iba pa niyang mga akda sa https://blognibinsong.makinilya.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: