Tula

Kapatiran nina Eba: Ang Sanduguang Mapagpalaya

Sa kalabos ng patriyarko sila’y ipiniit nang kaytagal,
Idinikta ang kakayahan sa apat na sulok ng tahana’t ginaralgal
Mula sa labas, ang dangal ay pinintahan ng kamuhian,
Nagsunod-sunuran sa mando’t kapanaigan ng karamihan

Ngunit sa pagdatal ng milenyo’y pinaram ang lumikaw na tanikala,
Kanilang yumi ang humahasa sa espadang lalaban sa pananansala
Ihihirang ang balanseng lipunan sa pamamagitan ng tapang,
Silang makabagong gererong iniirit ay katarungan

Mga bayaning magluluwal ng pag-asa sa yurak na tinubuang lupa,
Kakatigan ang katotohanang hindi sila mahihina
Kahima’t hinusgahan ang lipad ay patuloy ikakampay ang bagwis,
Kababaihan ang salamin ng lipuna’t hahaligi sa hustisyang ginahis


Carl Angelo Cagatin is a campus journalist and a poet. At a young age, he already discovered the magic of literature. He started writing articles at the age of 11. To exercise his skills in writing, he joined various writing contests that sometimes bring him to the peak of triumph. Carl uses his pen as his voice to fight against tyranny because he believes that our pens are the keys to lose the fetters manacling us. In fact, most of his poems tackle today’s issues. Majority of his poems are written in Filipino, while his articles are in English. Aside from writing, he also loves to read English novels.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: