Tula

Elisi

Nanghihina ka na, tulad nilang
mga nagbibingi-bingihan, nagtatago,
nagpapaanod sa agos,
upang iligtas ang sarili sa unos;
pananatilihin ang pagsamba
sa rebultong naaagnas na, kasama
ng mga sikmurang kumakalam,
tumatalon sa pag-asang makakalipad
at sa pagkabulag ang hantungan,
mga taong tinutusok ang mga mata
habang sumasamba sa mga santito.

Bawat salita ay bahagi ng laro
ng mga sandaling kailangan nila;
nagiging usok matapos masunog.
Isang upos lang at naglalaho,
matutumba sa bawat kalabit
ng layter ng taong may hawak,
bawat pagpitik sa pera mong
tila tatlumpung patak ng sandali
ang katumbas, saka maglalaho.


Si Basil ay kasalukuyang nagsusulat para sa Dreame at nag-aaral ng iba’t-ibang wika para sa mga susunod na istorya na kaniyang ilalathala. Sa ngayon, madalas niyang kaharap ang mga aklat at laptop upang makipag-unahan sa mga deadline.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: