Tula

Mapalad ang mga Pusa

Tunay na mapalad ang mga pusa.
Alaga man o gala, sa lakad ng mundo,
wala silang pakialam. Sila’y mga hari
ng payapang isip at pag-iral
saan mang semento abutin ng antok.
Mahuli man at kagalitan sa pagnanakaw
ng pagkain, agad nakapupuslit
at hindi na mahahabol pa. Sila’y abswelto
palagi sa opensa ng sangsang ng dumi
at ihi na hindi makakayanang tanggalin
ng mamahaling pabango. Wala mang tubig,
ang gusgusing balahibo ng mga pusa’y lilinis,
pasadahan lang ng kanyang dilang magaspang.
Awa at konsensya’y hindi mga pasanin,
tumugis man ng daga, butiki, at ipis
na sa kanila’y wala namang mailalaban.
Ang pagpaslang ay laro sa kanilang kaharian
na kahit mga batong bakod ay ‘di hangganan.
Kung may mag-post sa social media
ng mga litrato o bidyo ng mga pusa,
tiyak may hahanga kahit pa ang mga ito
ay nangangalmot o nagwawala. Diktador
ng kasiyahan at engganyo, itong mga pusa
na hungkag ng bagabag; kayang mahimbing
sa kabila ng dulot na karahasan.


Nagtapos si Joshua Alejandro C. Diokno ng BA Araling Pilipino noong 2008 at kasalukyang nag-aaral sa ilalim ng programang MA Araling Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Isa siyang Fellow sa Ika-4 na Palihang Rogelio Sicat (PRS) at Ika-3 Cavite Young Writers’ Workshop. Hilig din niya ang weightlifting at pagte-train sa Boxing, Muay Thai, at Yaw Yan (Sayaw ng Kamatayan). Nangongolekta din siya ng komiks, action figures, at statues na hindi kayang bilhin ng sinasahod niya bilang isang Senior Content Writer sa isang BPO company sa Makati. Kung makabibili man siya, inililihim niya ito sa kaniyang girlfriend. Kasalukuyang naninirahan si Joshua sa isang maliit na apartment sa Makati kasama ang isang pusang banlag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: