The Wallflower

Pagbukas ng Kamalayan at Usaping Pambabae: Ilang Pagsusuri sa Mundo ng Sex Education sa Netflix

Ang Sex Education ay isang palabas sa Netflix na umiikot sa istorya ni Otis Milburn (Asa Butterfield), isang normal na estudyante sa isang hayskul sa Britanya, at ang pakikisalamuha niya si Maeve Wiley (Emma Mackey) na nadiskubre ang kaniyang talento sa pagpapayo ukol sa sex dahil sa nanay nitong si Jean Milburn (Gillian Anderson), isang sex therapist. Tila maihahalintulad sa mga ordinaryong palabas na umiikot sa buhay ng mga kabataan, ngunit naiiba ang Sex Education. Ito ay dahil sa maayos nitong paghawak sa mga eksenang nagpapakita ng mga problema ng mga tinedyer na madalas minamaliit sa mga palabas—kabilang ang pagbibigay ng espasyo upang talakayin ang buhay-babae.

Komposisyon ng mga Babae Bilang Karakter

Bukod sa nakatutuwang tema ng palabas, kapansin-pansin ang mga kababaihan sa palabas na ito. Nagtagumpay ang mga manunulat at direktor na makabuo ng mga kagila-gilalas na mga babaeng karakter. Kapansin-pansin ang kagustuhan ng manunulat at buong produksyon ng Sex Education na angkinin ng mga babae ang espasyo: upang maipagsigawan ang kanilang itinatagong tinig at maging babae sa piling ng iba pang babae na lumalaban sa kahit anomang opresyon mula sa lipunan.

Makikita sa naturang series ang imahen ng isang ideyal na mundo—kung saan ang kababaihan ay may karapatang angkinin ang kanilang mga katawan nang hindi dinidiktahan ng kung sinoman.

—Kayla Nicole Togonon

Makikita sa bawat episode ng naturang series ang imahen ng isang ideyal na mundo—kung saan ang kababaihan ay may karapatang angkinin ang kanilang mga katawan nang hindi dinidiktahan ng kung sinoman. Sa pagpapakita ng ganitong mga karakter ay nagtagumpay ang palabas na ipakita kung ano ang kakayahan ng mga babae kung sila ay mabibigyan ng pantay na pagtrato sa lipunan na kanilang kinagagalawan. Idagdag pa rito ang pagpapakita ng kakayahan ng mga babaeng makapagisip para sa kanilang mga sarili kung saan hinahayaan silang dumiskubre ng kanilang mga kagustuhan at pangangailangan.

Maeve Wiley

(Screenshot mula sa Netflix)

Isang imahen si Maeve Wiley ng modernong babae: may kapasidad na tumindig sa sarili, alam ang kakayanan niya bilang babae na madalas maikumpara ng ilan sa ilang hindi kaaya-aya na bagay. Misteryosa at malihim sa sarili si Maeve, dahilan kung bakit hindi siya maintindihan ng mga karamihan. Madalas, marahas ang pakikitungo ng mga taong nakapaligid sa kaniya. Sa kabila ng mapang-uyam na paligid na mayroon siya, may espasyo pa rin si Maeve na buksan ang sarili niya at bigyang-halaga ang kaniyang identidad bilang babae—kahit sa hindi inaasahang paraan. Malinaw na naipakita ito sa mga tagpo na kasama niya si Otis. Dito, nabuksan ni Maeve ang kaniyang pagkababae dahil nagkaroon siya ng kapanatagan; na sa wakas, may mga tao na handang making sa kaniya. Naging daan ang hindi paniniwala ni Otis sa mga tsismis (S1E1) ng ilan upang maibahagi ni Maeve ang puno’t dulong dahilan kung bakit siya binabansagan na “cock biter” (S1E5). Dala na rin siguro ng ilan pang pag-aalinlangan, inilalayo pa rin ni Maeve ang sarili sa pagkakaroon ng kaibigan—kaya ikinukubli niya ang sarili na tila walang pakialam sa mundo.

“Alam mo ba kung gaano nang katagal akong tinatawag na Cock Biter? Apat na taon. ‘Yong mga tao na hindi ko man lang kilala ay tinawag akong Cock Biter sa mismong mukha ko. Kinagat ko ang titi ni Simon Furthassle. Nakipagtalik ako sa mga apat na lalaki nang sabay-sabay, nakipagtalik na rin ako sa aking pinsan. Bibigyan kita ng handjob sa limang dolyar, kung gusto mo. Alam mo kung saan ito nagsimula? Sinubukan ni Simon na halikan ako noong ika-14 na kaarawan ni Claire Tyler. Sinabi ko, ayoko. Kaya, sinabi niya sa lahat bigyan ko siya ng blowjob at kinagat ko ang titi niya at iyon na ‘yon. Nakadikit na sa akin ang bagay na iyon. At masakit ito, hindi dapat minamaliit ang sinoman, kahit si Ruby.”

–pag-amin ni Maeve kay Otis kung bakit siyang tinatawag na Cock Biter

Hindi mundong puno ng bulaklak at kaginhawaan ang buhay ni Maeve Wiley. Siya ang nakatira lamang sa trailer, may kapatid na drug mule, may nakababatang kapatid na wala pang kakayanang itaguyod ang sarili, at may inang nagmula sa rehabilitation center at nagkakaroon ng ilang pagtatangka na pumasok mula sa pagdodroga. Pasan-pasan niya bilang babae ang mga lason mula sa kaniyang kinikilalang pamilya na hindi niya mapakawalan. Isinangkot ni Maeve ang sarili matapos niyang akuin ang kasalanan ng kaniyang kapatid (S1E7-E8) sa pagtitinda ng droga sa gitna ng night party—na naging dahilan sa pagtawag sa kaniya ng headmaster ng unibersidad para siya’y paalisin.

Tinanggap na rin ni Maeve Wiley ang kondisyong ipinataw sa kaniya dala ng kaniyang pagrerebelde. Ngunit, nang malaman ito ng kaniyang guro sa Ingles at ng kaniyang mga kaibigang babae, binigyan nila ng kinakailangang suporta si Maeve sa kaniyang kondisyon. At sa panahong inuusig siya’t kinukuwestiyon ng lahat, bumalik si Maeve (S2) na dala ang kaniyang angking lakas: ang talino, tapang, at wido niya bilang isang babae. Sa katunayan, buong tapang niyang ipinamukha kay Headmaster Groff ang mga sanaysay ng mga ibang estudyante (bahagi ng kaniyang pinagkukunan ng pera) na nakatanggap ng iba’t-ibang parangal ay mula sa kaniya—at idiniin niya sa naturang headmaster na mas higit siyang may karapatan na makapag-aral dahil sa mga kaya niyang gawin.

Aimee Gibbs

(Screenshot mula sa Netflix)

Nalalayo sa nakaugaliang dumb hot blonde ang karakter na si Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood). Madalas sa kumbensyon ng American sitcoms ang paglalagay ng isang babae na bimbo: o may maganda at sexy ngunit may kahinaan sa pag-iisip. Sa tulong ni Aimee, nagkaroon ng matibay na representasyon ang mga kababaihan. Na bagama’t may kabagalan sila sa hindi pag-unawa sa ilang mga usapin, hindi na sila bukas upang unawain ang mga bagay na iyon. Hindi maituturing na katangahan ang limitasyon sa kaalaman, ngunit higit pa sa pagiging bobo at maledukado ang ituring na gawing kakatawanan ang kahinaan ng iba.

“Ang ipinapayo mo ba sa akin ay magsalsal ako?”

–Aimee kay Otis

Inilapit ni Aimee sa mga manunuod ang katotohanan na may ilang babae na inosente’t minimal lang ang kaalaman sa usaping seks. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng espasyo ang mga kababaihan na magdiskubre sa kanilang pangangatawan.

Nang malaman ni Aimee ang konsepto ng pagma-masturbate (S1E6), nadiskubre niya ang hinahanap na kaligayahan na wala sa kaniyang mga naging katalik. Naging malaking tulong sa pagbuo ng kaniyang kaalaman hinggil sa seks ang kaniyang matalik na kaibigan na si Maeve. Dito niya nalakbay ang mga kaisipang hindi pa niya nababatid upang mas makilala ang sarili. Nalaman din ni Aimee na parte ng pagkakaroon ng mabuting relasyon ang pagtugon sa kaniyang pangangailangan sa seks, na natagpuan niya sa piling ni Steve.

Jean Milburn

(Screenshot mula sa Netflix)

Isa sa mga prominenteng karakter at isang malakas na woman figure sa naturang serye si Jean Milburn; isang manunulat, sex therapist, at nanay ni Otis. Sa loob ng dalawang kasalukuyang installment ng naturang palabas, nasaksihan ng mga manunuod ang bawat paglubog at pag-angat niya bilang isang ina, bilang isang sex therapist, bilang isang karelasyon, at bilang babae. Sa unang bahagi ng palabas, mababatid ang kondisyon ni Jean Milburn. Isa siyang sexually liberated na babae, hindi niya ikinakahiya ang pagkahilig sa seks. Ngunit dala na rin ng buktot na relasyon sa ama ni Otis, namumuo ang takot niya makipagrelasyong muli. Ito ang dahilan kung bakit nagkakasya na lamang siya sa pagkakaroon ng sex partner. Isa rin sa ikinakabahala niya ay ang magiging impresyon ng kaniyang anak, lalo na’t nag-uusap pa rin silang mag-ama.

“Hindi tayo binubuo ng pakikipagtalik. Kasi kung oo, bakit nanatili pa rin tayong wasak?”

–Jean kay Florence

Naungkat ang isyu na ito nang magsimulang pumasok si Jean sa pakikipagrelasyon kay Jakob Nyman, na siyang ama ng kasintahan ni Otis na si Ola (S2E3). Dito nagkaroon ng mahabang alitan si Jean sa kaniyang anak, na siyang nagtulak na rin kay Jean na makipaghiwalay sa karelasyon na si Jakob. Naging imahen ang karakter ni Jean ng isang aspekto ng pagkababae na pilit ikinukulong sa responsibilidad ng pagiging isang ina—at kaniya itong nilabanan sa pamamagitan ng pagkilala sa kaniyang sariling pangangailangan. Na bilang babae, hindi lamang siya nakatali sa masamang relasyon, at may karapatan siyang magmahal muli.

Seks, Seks, Seks

Bilang pagganap sa pamagat ng Netflix series, nakahayag rito ang iba’t-ibang mukha ng pakikipagseks—na minsan ay kakaiba o iniiwasang banggitin ng iba. Nagawang ihatid ng nito ang ilang sexual disorders, o ilang kondisyong medikal na nakaaapekto sa pakikipagtalik. Gayundin, binuksan din nito ang paksa hinggil sa pag-aalinlangan sa pakikipagtalik, pagbubuntis, at pagpapalaglag. Sa pagtalakay ng mga paksang ito, ang mga itinuturing na taboo sa lipunan ay nabigyan ng akses sa manunuod upang magbigay-linaw. Inihahayag nila ang ibang perspektibo na hindi lamang nakatalukbong sa moralidad at kaisipang Romano Katoliko; katulad ng pagbukas sa usapin ng abortion bilang posibleng tugon ng kababaihan sa hindi ninanais na pagkabuntis. Ang pagkakaroon ng kamalayan ng kababaihan sa kanilang katawan ay nagbibigay-awtonomiya sa kanilang sarili, nakikilala nila ang kanilang pangangailangan nang higit pa sa sinoman.

Pagtatalik at Kondisyong Medikal

Matapos ang paghihiwalay ni Otis at Ola (S2E4), nagbunga ang pag-iibigan nina Ola Nyman (Patricia Allinson) at Lily Iglehart (Tanya Reynolds). Ang relasyon sa pagitan nina Ola at Lily ay nagbukas ng pintuan sa pagkonsiderya sa relasyong homoerotiko, na ang babae sa kapwa-babae ay maaring magmahalan at makipagtalik sa isa’t-isa. Pinakita ng naturang series na posible ang positibong pagtingin sa sekswalidad ng mga kababaihan. Ngunit, hindi naging ganoong kadali ang paghahanap ng komportableng paraan ng pakikipagtalik sina Ola at Lily—gayong nadiskubre ni Ola na may vaginismus ang kaniyang katipan. Nadiskubre ni Ola ang sitwasyon nang minsang subukan nilang magtalik, kung saan hindi siya komportable sa tuwing hinahawakan ni Ola ang kaniyang ari. Aniya, may hindi siya maipaliwanag na nararamdaman, at nagkakaroon na lang siya ng spams (pagkipot) sa kaniyang ari.

(Screenshot mula sa Netflix)

“Kapag nagtatalik tayo, pakiramdam ko hindi pa ako nakakita ng puki sa tanang buhay ko. Pero nakakita naman ako, meron din ako nito, at madalas ko naman itong tingnan.”

–Lily Iglehart

Ang nasabing eksena ay sintomas ng pagkakaroon ng vaginismus, isang kondisyong medikal sa babae kung saan nagkakaroon ng inboluntaryong paninikip o pagsara ng ari ng isang babae. Nangyayari ang vaginismus sa tuwing nagkakaroon ng pagtatangka sa pakikipagtalik, o sa tuwing sinusubukan na magpasok ng materyal (katulad ng tampon at sex toy) sa puwerta ng babae. Nagkakaroon din ng dyspareunia, o ang matinding sakit sa tuwing sinusubukang makipagtalik.

Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa kondisyong medikal upang magkaroon ng maayos na daloy ng pakikipagtalik. Ito ay nasaksihan kina Ola at Lily matapos nilang hanapin ang espasyo kung saan silang komportableng makipagtalik. Nang malaman nang dalawa na maaari silang sabay na mag-masturbate bilang paraan ng pakikipagseks, naging komportable sila sa kani-kaniyang katawan at mas napagtibay ang kanilang relasyon.

Importanteng bahagi ng palabas na ito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa kung ano ang gusto ng isa’t isa pagdating sa seks. Ipinapakita rin nito na may kakayahang magkaroon ng masayang pagtatalik sa pagitan ng dalawang babae, na ito ay hindi lamang para sa konsyumerismo ng kalalakihan. Ang pakikipagtalik ay maaring maging bahagi rin ng romansa; ito ay senswal, nangangailangan ng pang-unawa sa pangangailangan ng katawan, at may kaakibat na tiwala’t pagmamahal.

Pagkilala sa paggamit ng contraceptives

Isa rin sa binangga ng Sex Education ay ang moralistikong pagtanaw sa paggamit ng contraceptives, maging ang pagbangga sa ideya na tanging babae lamang ang may responsibilidad sa pakikipagtalik. Sa isa sa mga eksena (S2E7), nagkaroon ng aksidenteng pagtatalik si Otis Milburn at si Ruby Matthews, isa sa mga pinakasikat na babae sa kanilang eskuwelahan at kinikilalang lider ng “The Untouchables,” kung saan kabilang sina Aimee, Ruby, Olivia, at Anwar. Nababalot sa matinding hiya si Ruby matapos niyang malaman na hindi pinahihitulutan ang ibang tao na bumili ng morning after pill, na kaniyang ipinasadya kay Otis.

(Screenshot mula sa Netflix)

“Lagi mong tinatanong kung okay lang ako.”

“Importante ang magtanong.”

–tugon kay Ruby ni Otis

Nabuksan ng palabas na ito ang usapin sa kahalagahan ng paggamit ng contraceptives katulad ng condom at pill upang maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Sa pag-uusap ng dalawa, nabuksan na rin ang usapin sa kahalagahan ng pag-alam sa sitwasyon ng nakatalik. Bagama’t hindi pamilyar si Ruby rito, binuksan pa rin niya ang pagkilala ni Otis sa kondisyon niya. Bilang babae, mahalaga na kilalanin ang responsibilidad ng iyong katalik sa tuwing may mga sitwasyong hindi inaasahan. Hindi man sanay si Ruby sa ganitong pakikitungo ni Otis sa kaniya (dala na nga rin ng madalas din niyang pakikitalik at tila naisantabi na niya ang usaping ito), nagawa pa ring buksan na hindi nababalutan ng hiya o takot.

Pagbubukas ng Usaping Aborsyon

Mahirap sa isang babae ang magdalantao, lalo na kung hindi ito inaasahan at sila’y walang suporta mula sa magulang at maging sa nakabuntis sa kanila. Ayon kay Ursula Barry, ang autonomiya at integridad sa katawan ng babae ay matagal nang isyu. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga babae ay tinatanggalan ng karapatan sa kanilang katawan na bukod sa kawalan ng karapatan makawala sa abusong sekswal at karapatan sa reproduksiyon, kailangan pa ring magkaroon ng pagtanggap sa lipunan ang mga babaeng nangangailangan o gustong magpalaglag.  Matagal na ring usapin ang pagtanggap sa konsepto ng abortion, lalo na sa simbahang Katoliko na itinituring pa rin ito bilang ‘kasalanan sa mata ng Diyos’ hanggang ngayon. Ngunit, kung ilalapat ito sa kasalukuyang kondisyon—maraming kababaihan ang biktima ng sekswal na pang-aabuso. Araw-araw, maraming datos ng mga babae na nagagahasa na siyang nagiging dahilan ng hindi inaasahang pagbubuntis.

Matagal na ring usapin ang pagtanggap sa konsepto ng abortion.

—Kayla Nicole Togonon

Sa sitwasyon ni Maeve Wiley, hindi niya inaasahan na siya’y mabubuntis ng ex-boyfriend niyang si Jackson Marchetti. Dala na nga rin ng naudlot na relasyon, naging mabigat kay Maeve na buksan kaninoman. Maliban sa kawalan ng magulang na maaaring tumulong sa kaniya, kasalukuyan niyang binubuhay ang nakababatang kapatid matapos muling bumalik sa dating gawi ang kaniyang kuya at ang kaniyang ina. Dala na rin ng sitwasyon, napagdesisyunan ni Maeve na ikonsidera ang pag-a-abort sa kaniyang anak.

Mula sa isang dyornal nina Finer at Zolna (2016), napag-alaman nila na halos kalahating porsiyento ng pagbubuntis ay mula sa hindi inaasahang pakikipagtalik, kung saan ang tatlong-kapat ng porsiyentong ito ay mula sa mga kabataang nasa edad 15 hanggang 19 taong gulang. At ang ilan sa kanila, itinutuloy ang panganganak dala na nga rin ng masamang tingin sa konsepto ng aborsyon. Ang pagtanggap ni Maeve na ipalaglag ang kaniyang anak ay muling magkakaroon ng stigma sa kaniyang ginagalawan.

Bahagi ng danas ng isang babae ang pagbubuntis, at marahil isa na rin sa kagila-gilalas na kakayahan ng kababaihan na bumuo ng laman at nabubuhay na tao mula sa kanilang katawan. Ngunit, kung hindi pa handa ang babae na tumindig at magpamilya, hindi pa talaga siya handa. Hindi naman nililimitahan ng aborsyon ang kakayahan ng babae na muling-magpamilya. Sa halip na kuwestiyunin ang konsepto ng pagpapalaglag, mas mainam na sipatin din ito bilang karapatan ng sinomang babae. Dahil higit sinoman, alam ng babae ang kaniyang kapasidad, kamalayan, at kakayahan na alamin kung kaya niyang magpalaki ng anak.

Hindi ka Babae Lamang, Babae Ka

Sa ikalawang season ng Sex Education, higit na nilaliman nila ang usapin hinggil sa pakikipagtalik. Kung sa unang season ay pinilit nitong ikutin ang lahat ng kayang saluhing salop hinggil sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa seks, ang ikalawang season ay pumaloob sa introduksyon ng marahil, ang madilim na espasyo ng sekswal na interaksyon: ang pang-aabuso.

Para sa ilang kababaihan, mahirap sa kanilang kalagayan na hindi nila magawang iproseso ang kanilang pakiramdam. Ito ang pangunahing naging dilemma ni Aimee matapos niyang sumakay sa isang bus papunta sa eskuwelahan, dala ang birthday cake para sa kaarawan ni Maeve (S2E3). Huli na nang nalaman ni Aimee na ang katabi niyang lalaki ay nagsalsal at pinaglabasan siya sa kaniyang pantalon. Sinubukan man niyang humingi ng tulong sa mga kasamang nasa loob ng bus, hindi siya pinakinggan. Dito na nagsimulang lumalala ang kondisyon ni Aimee, na ikinabahala ng kaniyang kaibigang si Maeve.

Ayon sa datos ni Kearl (2018) hinggil sa pag-aaral niya sa #MeToo, isang kolektibong pagkilos na ang layunin ay isiwalat ang karanasan ng pang-aabuso, napag-alaman na 81 porsiyento ng kababaihan at 43 porsiyento ng mga kalalakihan ang nakaranas ng sekswal na pang-aabuso. Bahagi rin ng datos ang pagbanggit sa hindi inaasahang panghihipo at pagpapakita ng ari. Sa sitwasyon ni Aimee, naisantabi niya na ang nangyari sa kaniya ay bahagi rin ng sekswal na pang-aabuso. Dahil kailanman, hindi mainam ang magkaroon ng hindi ninanais na objectification o pagturing sa katawan ninoman bilang bagay na maaaring pagpantasyahan.

Ang tala ng karanasan ni Aimee ay mula sa sariling karanasan ni Laurie Nunn, ang pangunahing manunulat ng naturang series. Ito ay nabanggit niya sa isang diskusyon kasama ang nagtaguyod ng Everyday Sexism, at sina Aimee Lou Wood (na gumanap bilang Aimee) at Patricia Allison (na gumanap bilang Ola): dalawa sa mga pangunahing babaeng karakter ng kaniyang isinulat na serye.

Paglaban sa Pang-Aabuso

(Screenshot mula sa Netflix)

Mahalaga ang pagsasama-sama ng mga kababaihan upang maisatinig ang kanilang paglaban sa iba’t ibang mukha ng pang-aabuso. Katulad ng mga kaganapan sa Sex Education, nagkaroon ng malaking pedestal ang mga kababaihan na ihayag ang kanilang pagkakaisa upang matugunan ang bawat pangangailangan. Binigyan ng nararapat na spotlight ang isyu ng hirarkiya ng sekswal na pang-aabuso, o ang lebel ng pagtugon sa iba’t ibang sexual violence. Ipinaliwanag ni Liz Kelly (1987), isang propesor sa London Metropolitan University ang konsepto ng continuum of sexual violence—isang framework kung saan tinatanggalan ng binubuong hierarchy of assault. Sa madaling sabi, inilalapit niya ang diskurso na ang anomang uri ng pang-aabuso, kahit sa anong bigat o gaan ng lebel, ay dapat tugunan pa rin sa parehong bigat lalo na’t pareho itong may kapasidad na makapanakit sa mga biktima.

[A]nomang uri ng pang-aabuso, kahit sa anong bigat o gaan ng lebel, ay dapat tugunan pa rin sa parehong bigat lalo na’t pareho itong may kapasidad na makapanakit sa mga biktima.

—Kayla Nicole Togonon

Ang pagsasama-sama ng kababaihan upang labanan ang pang-aabuso ay nasaksihan noong kumalat ang litrato ng puki ni Ruby mula sa kaniyang dating kasintahan (S1E5). Nang ito ay nakarating kay Headmaster Groff, ipinatawag niya ang lahat sa auditorium upang malaman kung kanino nagmula ang larawan. Sa halip na maging mitsa ng kahihiyan ito, isa-isang tumayo ang mga kaklase ni Ruby upang akuin na sila ang may-ari ng larawan. Umabot ito sa puntong maging ang ilang kalalakihan at iba pang tauhan sa auditorium ay isa-isang nagsipagtayuan upang banggitin ang “It’s my vagina.” (“Sa akin ang puki.”)

Hinamak din ng mga sumunod na kabanata ang kakayahan ng mga kababaihan na bumuo ng kolektibo o grupo. Hindi naging madali para kina Ola, Maeve, Lily, Olivia, Viv, at Aimee na magkaisa upang tugunan ang ipinataw na detention sa kanila. Ito rin ang naging daan upang buksan ni Aimee ang naganap sa kaniya sa bus, at magbahagi na rin ang iba’t ibang kababaihan ng kanilang iba’t ibang danas ng pang-aabuso. Dito, napagtanto nila na nagkakaugnay-ugnay silang mga babae dahil lahat sila ay nakararanas ng pang-aabuso—na minsan na ring itinuring na kababawan ng ilan.

Ipinakita ng palabas ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kolektibong pagsasama-sama ng kababaihan sa isang mundo na pinamumunuan ng mga kalalakihan. Hindi man nito ganap na matatanggal ang sekswal na pang-aabuso, makatutulong ang puwersa ng kolektibo ng mga kababaihan upang magkaroon ng espasyo—na sila’y ligtas. Ang nangyari kay Aimee at sa ibang kababaihan ay nagdala ng isang napakahalagang  mensahe: na hindi nabibigyang-espasyo ang pang-aabuso na kanilang nararanasan dahil sa assault hierarchy. Na madalas, hindi natutugunan ng awtoridad ang pangangailangan ng mga biktima ng kinakailangang suporta.

Pagkakabae at Kalayaan

Sa isang interview kay Emma Mackey, ang gumanap na Maeve Wiley sa Sex Education, ipinaliwanag niya ang tamang pagtingin sa pang-aabuso. Aniya, puwedeng ipakita sa mga tao na ang isang porma ng sexual assault at ang iba pang porma nito bilang isang bahagi ng spectrum—na ito’y may parehong bigat hindi dapat isantabi ang isa, dahil lamang sa pag-aakalang mas malala ang sitwasyon ng iba. Dinagdagan ito ni Alix Fox, isa sa mga naging script consultant ng naturang series. Idiniin niya na may sitwasyon ang ilang biktima na hindi na tumutungo sa pulisya dahil sa wala naman silang galos, na nakararamdam ng maling guilt sa sarili dahil inaako nila ang kamaliang ginawa sa kanila.

Kung ako ang tatanungin, mahalaga ang paglapit ng mga ganitong palabas na nagbibigay-linaw sa mga usapin hinggil sa pagkababae, seks, at pang-aabuso. Importante na magkaroon ng representasyon sa tulong ng media at iba pang platform ang imahen ng mga tunay na karahasan at karanasan ng mga babae sa lipunan na ating kinagagalawan. Bilang kapwa-babae, mahalaga na malaman ng lahat na nakararanas ng pang-aabuso na hindi sila nag-iisa. Saanman nakararating, ang mga kababaihan ay may pagkakapareho at ang pagkakapareho na ito ay sapat na dahilan upang mas maging bukas ang lipunan sa pagtanggap ng iba’t-ibang imahe ng pagkababae. Hindi lamang babae ang mga babae. Babae sila na may halaga, autonomiya, at lugar sa mundong ito.

Importante na magkaroon ng representasyon sa tulong ng media at iba pang platform ang imahen ng mga tunay na karahasan at karanasan ng mga babae sa lipunan na ating kinagagalawan.

—Kayla Nicole Togonon

At sa ngayon na maituturing pa ring taboo ang pagbubukas ng usaping seks at kahalagahan ng pagkilala sa pagkababae, hindi dapat ito ipagkibit-balikat lamang. Kailangang mapag-usapan ang mga bagay na ito dahil mahirap ang mukha ng lipunan na walang-malay sa karapatan niya. Mahirap tingnan ang imahen ng babae na ang tingin sa sarili ay bagay na pamparausan, na nakatali sa responsibilidad, at hindi nararapat magkaroon ng tunay na kaligayahan. At bahagi ng pagpapalaya sa kababaihan ay ang pagtanggap na sila’y gusto ring makipagtalik—at hindi sila dapat ikahiya at maliitin dahil dito. Normal lamang ang magkaroon ng libido’t tawag ng katawan.

Ang pagkakaroon ng diskurso sa usaping seks ay magbubukas ng oportunidad para sa mga kababaihan na ihayag ang kanilang mga kagustuhan nang hindi binababaan ng tingin sa pagkatao. Ang mga palabas na katulad ng Sex Education ay isang epektibong paraan sa pagbubukas ng usaping ito sa publiko, kaakibat ang kuryosidad at makabuluhang pagtatanong sa mga bagay na hindi maintindihan ng mga babae. Sensitibo mang ituring ng ilan ang usaping seks, dapat itong gawing normal at bigyan ng plataporma na ibahagi’t pag-usapan. Kailangan ito upang mabawasan ang stigma, at madagdagan ang kaalaman ng lipunan sa bawat piraso ng pagiging isang babae.

Pinagkunan:

Barry, Ursula (March 2018), What do we mean by bodily autonomy? And what does bodily autonomy mean for women in particular?, New Binary Press, ISBN 978-0-9935803-6-9, retrieved 2020-08-27.

Finer, Lawrence B., and Mia R. Zolna. 2016. “Declines In Unintended Pregnancy In The United States, 2008–2011”. Obstetrical & Gynecological Survey 71 (7): 408-409. doi:10.1097/ogx.0000000000000340.

Kearl, H. (2018). The facts behind the #metoo movement: A national study on sexual harassment and assault. Stop Street Harassment. http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf

Kelly L. (1987) The Continuum of Sexual Violence. In: Hanmer J., Maynard M. (eds) Women, Violence and Social Control. Explorations in Sociology (British Sociological Association Conference Volume series). Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-18592-4_4


Si Kayla Nicole Togonon ay isang manunulat, campus journalist, bookworm, at isang entrepreneur. Siya rin ang kasalukuyang ulong patnugot ng Vox Populi PH, isang lokal na plaform para sa mga batang manunulat at kritiko. Inilalaan ni Kayla ang kaniyang oras sa pagsusuri at pagluluto. Ang kaniyang column na The Wallflower ay magtatalakay ng mga opinyon at kritisimo tungkol sa pop literature at kultura. Makipagkuwentuhan kay Kayla sa Minds at MeWe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: