Tula

Ang Gabing Ito

Ang haba ng gabi ay hindi makalag-kalag mula sa leeg ng mamamayang himbing pa. Ayon sa Agham, pinapanawan ng ulirat ang nauubusan ng hangin sa utak. Sa Siklohiya, lumalalim ang tulog kung walang pinipiling alalahanin. Sa ilalim ng kawalang-malay, namumulat ang mamamayan sa mga panaginip ng ginto, ng mga patag na kalsada, at ng yumayabong na kalikasan. Wala ang sangsang ng estero na sabay nilang bakasyunan at palikuran. Wala ang sulasok ng mga proyektong paiba-iba ng anyo at hindi makakita ng katapusan. Hindi nila alintana ang mga katawang inilalagak sa burak, lumot, at limot, balot ng plastik at pakeyging teyp.

Ang gabi ay ang gasgas na metapora ng mga kalungkutang likha ng malalambot na higaan at unan. Mapanlinlang ang gabi at maraming gawa-gawang mga tungglian upang makipagharutan sa damdaming laging libog kay Kamatayan.

Ang gabing ito ay taksil na nakikipagsabwatan sa Bakunawang sumisila sa mga buwan—inihahatid sa mga isla ang karimlang ilang siglo na niyang tahanan sa pusod ng karagatan. At sino ang kakalampag sa mga kaldero’t mga tambol, ang bubusina ng kanilang mga sasakyan, o ang sisisgaw sa abot makakaya ng kanilang mga baga kung lango pa ang lahat sa tulog o alibughang pagtutulug-tulugan?

At habang nangangaligkig ang mamamayan sa ginintua’t mababango nilang mga pangarap, natutong maglagalag ang Bakunawa sa lupa. Natutong magpalit-palit ng gana. At walang sinuman ang makapupuksa sa matandang halimaw hanggang sa maagnas ang mga gusali at himapapawid at may mapabalikwas sa kama at maalimpungatan.


Nagtapos si Joshua Alejandro C. Diokno ng BA Araling Pilipino noong 2008 at kasalukyang nag-aaral sa ilalim ng programang MA Araling Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Isa siyang Fellow sa Ika-4 na Palihang Rogelio Sicat (PRS) at Ika-3 Cavite Young Writers’ Workshop. Hilig din niya ang weightlifting at pagte-train sa Boxing, Muay Thai, at Yaw Yan (Sayaw ng Kamatayan). Nangongolekta din siya ng komiks, action figures, at statues na hindi kayang bilhin ng sinasahod niya bilang isang Senior Content Writer sa isang BPO company sa Makati. Kung makabibili man siya, inililihim niya ito sa kaniyang girlfriend. Kasalukuyang naninirahan si Joshua sa isang maliit na apartment sa Makati kasama ang isang pusang banlag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: