Tula

Panambitan

Wala ang diyos
sa mga lansangan ng lungsod
Wala sa mga masisikip at madidilim na eskinita,
Sa mga inabandonang gusali, sa malulungkot na parke,
pasyalan, bahay-sambahan
Wala sa rumaragasang bagon
sa kahabaan ng EDSA
Wala sa silid ng isipan ng inaantok na komyuter
Sa siksikang kulob na van
Hindi nananahan ang diyos sa hungkag na terminal,
Sa nilisan na pantalan at paliparan ng mga yabag
Hindi kinakanlong ang diyos
Ng mga nahihimbing na kabahayan
Lulan ang mga sikmurang kumakalam.

Naroon ang diyos
Sa malamig na silid
Sa loob ng matatayog na gusali ng siyudad
Hindi nababatid ang pag-imbulog,
pag-alagwa ng mga panalangin
Ang diyos
Nahihimbing, naliligaw sa panaginip


Si Paul Joshua Morante ay tubong Cabuyao, Laguna at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang BPO Company sa Makati. Siya ay kasapi ng Sunday Writing Class, isang komunidad ng mga lokal na manunulat na pinangangasiwaan ni Büm Tenorio ng Philippine Star. Kasapi rin siya ng mga organisasyon na The Storytelling Project at The Red Whistle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: