Tula

Kahit ngayong gabi lamang

Kahit ngayong gabi lamang.
Hayaan mo sana akong
handugan
ka ng mga rosas
na simpula ng kalangitang
sabay sinamba
ng ating mga mata,
isang dapithapon.
Huwag mong katakutan
ang mga tinik.
Hayaan mong matusok
ang iyong daliri,
hayaan mong dumugo
at saka ipatikim
sa iyong mga labi.
Ganyan katamis
ang aking pagmamahal
para sa ‘yo,
sa gabing ito.

Kahit ngayong gabi lamang.
Hayaan mo sana akong
baybayin
ang lansangan
ng iyong katawan.
Huwag mong ikabahala
kung ako ma’y maligaw.
Hayaan mong hanapin
ko ang tamang daan
pabalik
sa ‘yo.
Hayaan mo akong
kabisaduhin
ang bawat liko
at lubak
ng iyong pagkatao,
sa kadiliman
ng gabing ito.

Kahit ngayong gabi lamang.
Hayaan mo sana akong
tamnan ng mga ngiti
ang iyong mga labi.
Huwag kang mangamba
kung paano
ka gigising bukas
ng umaga.
Hayaan mo muna
akong ika’y isayaw
sa ritmo
ng ating mga hininga
bago ako tuluyang
maglaho
kasabay
ng pagtatapos
ng gabing ito.


Data analyst sa isang startup na kompanya si Binsong Salibio Ocaleña. Dahil sa pandemya, ngayo’y nagtatrabaho siya sa loob na lamang ng tahanang kinalakhan niya sa Rodriguez, Rizal. Ngayong taon din ay napasama ang kaniyang mga akda sa antolohiya ng maiikling kuwento na Balintuna at sa mga antolohiya ng tula na Lakbay at Mabaya ng independent publishing company na 7 Eyes Productions. May tula rin siya online sa unang isyu ng Luntian Journal. Maaaring makita ang iba pa niyang mga akda sa https://blognibinsong.makinilya.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: