Tula

Plakard

Lupa sa maylupa!
Lupa sa maylupa!
Madamdaming hingi mo, magbubukid
Sa lawak ng pabukang araw sa nilakarang kalsada.
Mula bukid at liblib, may laman at pighating nagbigkis.
Tumahak pabalik ang kasaysayan,
Pagdagundong ng sitwasyong bansot, hungkag pa ring nayon.
Kung may lupang ‘di mabuhaghag, ng kasikapan at ni Bathala,
Walang kupas ang kinang, ng tiwangwang mong pisngi, hapong magbubukid.
Tingkad ng dayami sa bungong sinusuyod ng kumakaladkad na ugat,
Lunti ng dugo mo’t ‘di mangalirang na pagsuyo, sa bukas na inaasam-asam;
Hanggang kailan magdarahop
Pusong sinusupil ng yantok?
Nililisan bang kabiyak ang malutong mong ulong dumurugo,
Katabi ang butil na punglo?
Kailan matitighaw ang metro-kuwadrado mong puntod,
Kung laging kaatang ang dugo,
Sa tilad-tilad na daigdig mong lunggati?
Kuyumin man ng panahon ang biyaya ng bayang matuwid,
May pasensiya ba ang hingalong pagtitimpi,
Sa limit na nakaligid na pader, bomber, at combatwire;
‘Di maguhong lumot ng pulisang ‘di maduwag
Isang dangkal ng pag-asam
Ng kuyom mong kamao, higpit ng kapit sa dangal kong pisngi?


Si Ronald Tumbaga, bukod sa tula, ay may naisulat nang siyam na maikling kuwentong nalimbag sa Liwayway Magazine mula 2004-2017; Ani 40 ng CCP; apat na kuwentong pambata sa Gawad Alagad Panitikan III (2018), literari dyornal ng Dawn Poets Society; Habang ang ilan ay na-broadcast sa 2013-2014 sa premyadong Radyo Balintataw-DZRH; pinakahuli ang bersyong pang-radyo ng Kantawentong ANAK NG BAYAN, Pebrero 4-5, 2019 na mula sa self-publish ng nasabing akda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: