Tula

Panalangin

Wala nang tahimik na kalsada ngayon.

Binagtas na natin ang bawat daan;
Sumuot sa makikitid na sulok ng agam-agam
Hanggang sapitin ang pintuan ng walang katiyakan.

Sa ating pagkapiit, may dagim ng ligalig ang kisame;
Gabi-gabing pagbabadya ng unos
Na buhos ay pagkatigatig sa kahimbingan ng malay.

At sa nakasanayang alimpungat, iuusal ang panalangin
Sa himig ng mga tula. Mananalig na sa bisa ng mga talinghaga
Ay masusumpungan ang lunas sa karamdaman ng daigdig—

Isang himalang kahit sa pagbabalat-kayo’y
Siya nawang magpahiwatig sa lupa.


Si Chum Ocenar ay nakatira sa Rodriguez, Rizal at kasalukuyang nagtatrabaho bilang Communications Trainer sa isang consumer finance company. Siya ay nagtapos na fellow ng palihang pampanulaan ng LIRA (Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo) batch 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: