Tula

Agua de Mayo

Pumatak, tumagaktak
Ang unang ulan ng Mayo
Bumuhos, umagos
Mula ilaya tungong ilawod
Nanoot, lumusot
Sa nakabarikadang hanggahan
Ng mga lungsod

Napawi uhaw ng hardin,
Ng bukid, ng parang
Nahubdan ng alabok at alikabok
Mga lansangang kay luwag
At mga gusaling inaagiw, ngunit

Sa paghupa ng tikatik
Mga pintua’t bintana’y
Nananatiling nakapinid ‘pagkat
Agua de Mayo sa pandemya
Ay lunas lamang kung ula’y
Pumatak, tumagaktak,
Bumuhos hanggang

Tubig sa ilog Pasig ay umupaw
Bumulwak, rumagasa, gumahasa
Sa mga pasilyo ng palasyong patuloy
Na lumulukob, kumukupkop
Sa mga gumagahasa sa bansa.


Si Jhio Jan A. Navarro ay kasalukuyang kumukuha ng kursong BA in Psychology sa Unibersidad ng Pilipinas-Visayas sa Miagao. Siya ang kasalukuyang Katulong na Editor ng Pagbutlak, ang opisyal na pahayagan ng Kolehiyo ng Sining at Agham. Ang ilan sa mga tula niya ay nailathala na sa Busay, ang literary folio ng Pagbutlak, Bulatlat, at Philippines Graphic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: