Poetry Regional

black hole

dili sayon matagak
sa mga kagahapon nga andam na sab
unta natong sak-on.
sama pananglit sa taas nga pagbinat
sa atong mga kamot aron sa paghangop kanato,
sa atong dungan nga pagtikang diha sa higdaanan
nga miduot ug mipalubong,
ang mituasik sa kamingaw
nga gipaagi nato sa pag-akob diha sa halok,
ug sa nasaksihan tang pag-inat sa kaugalingon
nga diin mibalikos sa matag-usa-kanato.
dili sayon ang gusto tang paglingkawas niini―
adunay eksaktong espasyo nga gikinahanglang abton
aron mahimulag kita niini,
tukma nga pagpilo-pilo ug pagbuho sa panahon
aron makalusot kita niini,
igo nga kaisog sa pagsalibay sa mga butang biniyaan
aron malimot kita niini.
ug kon dili gani nato maabtan ang pagbuto
sa mga butang diri kanato,
suyopa nalang kog balik diha kanimo,
patuyoka kog balik sa imong kasingkasing,
palutawa kog balik sa imong hunahuna,
ug pusta na gyod kog maayo sa imong kangitngit.

kay nianang higayona, kon imo kong tugotan
pag-ablig balik sa imong kaugalingon,
andam kong kalimtan ang tanan:
ang oras, espasyo, ug ang mga biniyaan natong mga butang
nga buot molalang og lainlaing kanato.


black hole*

it’s hard to fall
from the heights of yesterday
that we are all set to climb.
just like the long stretch of our arms
in order to get the grip of us,
just like the moment when we get into the bed
that pushed and buried us down,
the spritz of desire that we chose to show
in the compression of kisses,
and we witness our bodies stretch
that later entangled the both of us.
it’s hard to get away with it―
to escape from it, we
needed enough space,
precise folding and holing of time
to finally break away with it,
and ample courage to trash the things
we wanted to forget.
and if we cannot catch up
to the explosions of things inside us,
swallow me and make me
revolve around your heart,
let me swim in your mind
and wrap me entirely with your darkness

for in that moment, if you let and
allow me to reopen yourself,
i will forget everything:
time, space, and the things we left behind that
wished to give birth to the different versions of ourselves.

*translation in English


Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: