Tula

Litanya

Kaawaan mo kami, yaong mga tao
Matapos nang lahat ang pagsusumamo
Lahat ay nakasalalay sa iyong kapangyarihan
At siyang magdidikta sa aming kapalaran

Demokrasyang tinatamasa ay ‘wag ipagkait
Kasarinlang hinahangad ay walang kapalit
Hirap na kinasadlakan, hindi na sana maulit
Sawa na sa pagdarahop at mga pasakit

Ikaw ay nahalal upang sa ami’y magligtas
Ngunit wala yatang pagbabago, tinatahak na landas
Maghihintay na lang ba sa’yong pahimakas
Upang kalayaa’y makamtan sa wakas

Ipagsasawalang bahala na lang ba ang lahat ng ito
Hindi ka na nasanay, hindi na natuto
Wala kang magagawa kundi ang manalangin
Poong iniluklok, maawa ka sa amin!


Fernando E. Silva is a graduate of Bachelor of Secondary Education. He is a pure-blooded Batangueño and a member of FILSCAP (Filipino Society of Composers, Authors and Publishers) and PSME (Philippine Society for Music Education).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: