Tula

15 ng Mayo

Uhaw nang matagal
Ang banos1 na binungkal
Ng mga palad na pagal
Na waring putik-tingkal2.
Kaya’t si San Isidro Labrador3 na banal,
Kaniyang tinungo ang bukal
At tahimik niyang inusal,
“Alangaang dinggin yaring dasal
Binyagan ng luha ang bayang sakmal
Sa leeg ng Haring limbas-hangal.”
Pagputok nga ng liwanag kanyang ibinakal4
Ang harabas5 na hanging umunat sa pilay
Nang paniniwala ni Ingkong Polay:
Na ‘di na mababago pa ang taglay
Nilang kapalaran gaya ng niyang buhay
Ngunit laya’y patay
At maya-mayang hinahandungan sa kanyang balay6
Ng mga panal7 ng tagulaylay
Na para bang sa isang suhay
Ng nabubulok na mga butil ng palay.

1. Isang bloke o pitak ng lupa.
2. Tumigas na tipak ng lupa.
3. Pintakasi ng mga magbubukid.
4. Ibato o ibalibag.
5. Panabas ng palay.
6. Ilokano ng bahay.
7. Ibong-bukid na kumakain ng dumi ng kalabaw.


Si R. B. Abiva ay awtor at nagsusulat sa wikang Ilokano at Filipino, siya ay musikero, pintor, at iskultor.  Writing Fellow siya ng 58th UPNWW (Tula), 11th Palihang Rogelio Sicat (Maikling Kuwento), 6th Cordillera Creative Writing Workshop (Tula), at 9th Pasnaan- Jeremias A. Calixto Ilokano Writers Workshop (Daniw). Ang kanyang mga malikhaing akda ay nalathala na rin sa iba’t ibang magasin, pahayagan, at antolohiya. Ang SANIATA PRIZE 2019 (Ikalawang Gantimpala) ang pinakahuli niyang nasungkit na pagkilala. Sa ngayon ay kumukuha siya ng M.A- Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas. Noong nakaraang taon ay kanyang itinatag ang Samahang Lazaro Francisco.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: